DJI_0119 copy.jpeg

Kutsal Kİtap || the bible


Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.
— 2. Timoteos 3:16

Tanrı Sözü'nün okunması, araştırılması ve derinlemesine incelenmesi için online formatta Kutsal Kitap sağladığı gibi çeşitli makale kullanımına sunmaktadır. 

 

Click on the "READ" button below to begin your journey through an online format of the Word of God. 

 
 
 
All Scripture is breathed out by God & profitable for teaching, for reproof, for correction, & for training in righteousness.
— 2 Timothy 3:16