Düşüş 

Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış olan Adem’in, Şeytan’ın ayartmasıyla günaha düşerek hem kendisi hem de soyu için bu benzeyişi bozduğuna ve başlangıçta almış olduğu kutsamadan yoksun bırakılmış olduğuna inanıyoruz. Bunun bir sonucu olarak, bütün insanlar Tanrı’dan uzaklaştırılmış, varlıklarının tamamı bozulmuş (örn. fiziksel, akılsal, iradesel, duygusal, ruhsal olarak) ve nihai ve de geri dönülemez bir karar olarak ölüme mahkum edilmiştir- Tanrı’nın lütfu olmaksızın. Bütün insanların en büyük ihtiyacı, adaleti ve kutsal öfkesi altında olduğumuz Tanrı’yla barışmaktır; bütün insanların tek umudu, bizi tek kurtarabilecek ve Kendisine alabilecek olan aynı Tanrı’nın hak etmediğimiz sevgisidir.