Vahİy

Tanrı lütufkar bir şekilde varlığını ve gücünü yaratılmış olan düzende açığa vurmuş ve Kendisini fevkalade bir şekilde, beden alan Söz olan Oğul Kişisinde, düşmüş olan insanlığa göstermiştir. Ayrıca bu Tanrı, Kendisini Ruhu aracılığıyla insanların sözcükleriyle göstermiş olan konuşan bir Tanrı’dır: Eski ve Yeni Antlaşma’nın altmış altı kitabından oluşan, hem kaydedilmiş hem de bu dünyada Tanrı’nın kurtarma eyleminin aracı olan Kutsal Yazılar’da yazılı olanların Tanrı tarafından esinlenmiş olduğuna inanıyoruz. Tamamen yetkin ve orijinal metninde hata içermeyen, Tanrı’nın kurtuluş tasarısını tamamıyla vahiy eden, Tanrı’nın bizden iman etmemizi ve yapmamızı istediği şeyleri yeteriyle belirten, iletmiş olduğu bilginin hükmünde nihai otoriteye sahip olan yalnızca bu yazılar, esinlenmiş olan Tanrı Sözünü kelimesi kelimesine içermektedir. Ölümlü ve günahkar oluşumuzun Tanrı’nın gerçeğini etraflıca bilme ihtimalini imkansız hale getirdiğini itiraf eder, fakat Tanrı’nın Ruhuyla aydınlatılmış olarak, Tanrı’nın bizlere bildirilen gerçeğini doğru bir şekilde bilebileceğimizi beyan ederiz. Kutsal Kitap’a, öğretmiş olduklarının tamamıyla Tanrı’nın emirleri olarak iman edilmeli; gerektirdiklerinin tamamıyla Tanrı’nın buyruğu olarak itaat edilmeli; vaat ettiklerinin tamamıyla teminat olarak güvenilmelidir. Tanrı’nın halkı Söze iman edebildiği, Sözü işitebildiği ve uygulayabildiğinden, kendileri Mesih’in öğrencileri ve müjdenin tanıkları olarak donatılmaktadır.