Nasıl Kurtuluşa Kavuşabilirim?

Tanrı’yla “doğru” bir ilişki içine girmek için önce neyin “yanlış” olduğunu anlamamız gerekir. Bunun yanıtı, günahtır. “İyilik eden yok, bir kişi bile!” (Mezmur 14:3). Bizler Tanrı’nın buyruklarına karşı asilik ettik ve koyun gibi yoldan saptık” (Yeşaya 53:6).

Kötü haber, günahın cezasının ölüm olmasıdır. “Ölecek olan, günah işleyen candır.” (Hezekiel 18:4). İyi haber, sevgi dolu Tanrı’nın bize kurtuluş getirmek için bizim peşimizden gelmiş olmasıdır. İsa, amacının “kaybolanı arayıp kurtarmak” olduğunu söylemiş (Luka 19:10) ve çarmıhta öldüğünde amacının gerçekleşmiş olduğunu “Tamamlandı!” sözüyle bildirmiştir (Yuhanna 19:30).

Tanrı’yla doğru bir ilişki içinde olmak, günahımızı kabul etmekle başlar. Bundan sonra Tanrı’ya günahlarımızı alçakgönüllü bir şekilde itiraf etmek (Yeşaya 57:15) ve günahımızı terk etmekte kararlı olmak gelir. “Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur” (Romalılar 10:10).

Bu tövbeye iman, özellikle de İsa’nın kurbansal ölümü ve mucizesel dirilişinin O’nu bizim Kurtarıcımız olmaya yetkili kıldığına iman eşlik etmelidir. “İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar 10:9). Yuhanna 20:27; Elçilerin İşleri 16:31; Galatyalılar 2:16; 3:11, 26 ve Efesliler 2:8 gibi birçok başka ayet de imanın gerekliliğinden söz eder. 

Tanrı’yla doğru bir konumda olmak, Tanrı’nın bizim için yapmış olduklarına verdiğimiz karşılıktır. Tanrı, Kurtarıcıyı göndermiş, günahınızı kaldırmak için gerekli kurbanı sunmuştur (Yuhanna 1:29) ve size “Rab'be yakaran herkes kurtulacak” vaadini sunmaktadır (Elçilerin İşleri 2:21).

Tövbe ve bağışlanma hakkındaki çok güzel bir örnek de kaybolan oğul benzetmesidir (Luka 15:11-32). Küçük oğul babasının armağanını utanılacak günahlarla ziyan etmişti (ayet 13). Hatasını anlayınca eve dönmeye karar verdi (ayet 18). Bundan sonra artık babasının oğlu sayılmayacağını düşünüyordu (ayet 19) ama hatalıydı. Babası geri dönen asi oğlunu her zamanki kadar seviyordu (ayet 20). Herkes bağışlanmış ve bu olayın sonunda bir şölen düzenlenmişti (ayet 24). Tanrı, bağışlanma vaadi dahil, tüm vaatlerini tutacak kadar iyidir: “RAB gönlü kırıklara yakındır, ruhu ezginleri kurtarır” (Mezmur 34:18).

Eğer Tanrı’yla doğru bir ilişki içine girmek istiyorsanız, işte size basit bir dua: Unutmayın, ne bu duayı ne de başka bir duayı etmek size kurtarmaz. Sizi sadece Mesih’e iman etmek günahtan kurtarabilir! Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih, Kendisine imanla bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan—sonsuz yaşam armağanından ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”