Yaratılış ve İnsanlık

Tanrı’nın insanları Kendi benzeyişinde kadın ve erkek olarak yarattığına inanıyoruz. Adem ve Havva, Tanrı’nın Kendisinin ‘çok iyi’ beyanında bulunduğu yaratılış düzenine aittiler; yaratılışı idare etmek, ilgilenmek, yönetmek üzere Tanrı’nın elçileri olarak hizmet etmekte ve Yaratıcılarıyla kutsal ve adanmış bir paydaşlık içerisinde yaşamaktaydılar. Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış olan insanlar aynı şekilde İsa Mesih’e olan imanlarıyla Tanrı’yla paydaşlık içinde olmaktan aynen zevk alırlar ve kişisel pasif öz-bağımlılıktan aile, kilise ve sivil yaşamda kişisel ve topluluk bağlılığına çağrılırlar. Adem ve Havva, kadın ve erkek için cinsel ilişkinin tek normatif düzenini oluşturan tek beden olmaya çağrıldılar; böylesi bir evlilik Mesih’le kilisesi arasındaki birliği nihayetinde örneklendirmektedir. Tanrı’nın hikmetli amacı uyarınca kadın ve erkek birbirleri yerine yeğlenemez, aksine karşılıklı olarak birçok farklı yolla birbirlerini tamamlamaktadırlar. Tanrı, Mesih’le kilisesi arasındaki sevgi dolu ilişkiyi yansıtması adına farklı roller biçimlendirmiştir; koca, Mesih’in kayırmasını ve fedakar sevgisini ortaya koyan bir şekilde ‘baş’ görevini üstlenmekte ve kadın, kilisenin Rabbine duyduğu sevgiyi örneklendiren bir şekilde kocasına itaat etmektedir. Kilise hizmetinde, hem erkek hem kadın Mesih’e hizmet etmeye ve Tanrı halkının pek çok ve çeşitli hizmetinde kendilerini geliştirmeye teşvik edilmelilerdir. Kilise içerisindeki liderlik rolünün, bu role uygun ve nitelikli erkeklere verilmiş olması, temelini yaratılıştan, düşüşten ve kurtuluştan almaktadır ve kültürel gelişmelerin taleplerine göre çarpıtılmamalıdır.