İZNIK İMAN AÇIKLAMASI

Görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan, Göklerin ve yerin yaratıcısı olan,Tek yüce Baba Tanrı’ya inanırız. Ve her şeyin yaratıcısı olan, Tanrı’nın biricik Oğlu, Tüm evrenden önce var olan, Yaratılmamış, fakat Tanrı’yla aynı öze sahip olan, Tanrı’dan Tanrı, ışıktan ışık olan, Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı olan, İnsan olarak doğan, Fakat yaratılmamış olan, Baba’yla aynı özden olan, Bizim için ve kurtuluşumuz için, Göklerden yeryüzüne gelen, Kutsal Ruh’tan ve Bakire Meryem’den beden alan, Tam bir insan olan, Pontus Pilatus yönetiminde, Bizim yerimize acı çeken, Ve çarmıha gerilen, Ölüm acısını çeken ve gömülen, Kutsal Yazıların belirttiği gibi, Üçüncü gün ölümden dirilen, Ve göğe alınan, Ve Baba’nın sağında oturtulan, Ve yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere, Tekrar görkemle gelecek olan, Ve egemenliği sonsuza dek sürecek olan, Rab İsa Mesih’e inanırız. Ve Rab ve Yaşam Kaynağı olan, Baba’dan ve Oğul’dan çıkmış olan, Baba’yla ve Oğul’la birlikte yüceltilen, Ve Tapınılan, Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Kutsal Ruh’a inanırız. Ve tek kutsal evrensel ve elçisel kilisenin varlığına inanırız. Günahların affı için tek vaftiz olduğunu beyan ederiz. Ölülerin dirilişini ve dünyanın yaşamının gelişini bekleriz. 

Amin