KİLİSE

Kilise bir bina değildir, İsa’yı seven ve O’na itaat eden Tanrı tarafından kurtarılmış insanlar topluluğudur(1 Korintliler 1:2). Dünya çevresinde her ulus, oymak ve dilden küçük Hıristiyan topluluklarının oluşturduğu tek bir büyük Kilise vardır(Vahiy 5:9). Fethiye Halk Kilisesi Tanrı’nın büyük kilisesinin küçük bir parçasıdır. Tanrı’nın lütfu ile bir araya toplandık ve İsa’ya iman ediyoruz(Efesliler 2:4-10). İsa Kilisesi’nin asıl lideridir(Efesliler 1:22-23) ve bizim bir araya gelme nedenimizdir(Matta 18:20). Biz dua etmek, ibadet etmek ve Tanrı Sözü’nü duymak için bir araya geliriz. İsa Tanrısal erkekleri (1 Timoteos 3:1-13) ve kadınları (Romalılar 16:1-4) her üye imanda ve Tanrı sevgisinde büyüyebilsin diye Kilisesine hizmet etmek için kullanır(Efesliler 4:16). Kilise bu karanlık dünyada ışık olmaya (Matta 5:13-16) ve Tanrı’nın merhamet ve lütfunun bir resmi olmaya çağrılmıştır. Biz gözleri İsa’da olarak birlikte büyüyerek O’nun gibi olan mükemmel olmayan insanlar topluluğuyuz(Efesliler 4:13-16).