Mesİh’İn Kurtarışı

Babasına duyduğu sevgi ve itaatle, ebedi Oğul’un beden aldığına inanıyoruz: Söz beden aldı, tamamen Tanrı ve tamamen insandır, tek Kişi’de iki doğa. İnsan İsa, İsrail’in vaat edilen Mesihi, Kutsal Ruh aracılığıyla mucizevi bir şekilde bakire Meryem’in rahminde oluştu. Göksel Babasına kusursuz bir şekilde itaat etti, günahsız bir yaşam yaşadı, mucizeler gerçekleştirdi, Pontius Pilatus yönetiminde çarmıha gerildi, üçüncü gün ölümden bedenen dirildi ve göğe alındı. Arabulucu Kral olarak, Baba’nın sağına oturtuldu, gökte ve yeryüzünde Tanrı’nın egemenliğini uygulamaktadır, Baş Kahinimiz ve doğru Avukatımızdır. Beden alması, yaşamı, ölümü, dirilişi ve göğe alınmasıyla İsa Mesih’in bizim yerimize geçen Kişi ve temsilci olduğuna inanıyoruz. Bu eylemi gerçekleştirmiştir öyle ki, Mesih’te Tanrı’nın doğruluğu sayılabilelim: çarmıhta günahı kaldırdı, Tanrı’yı yatıştırdı ve günahlarımızın bütün cezasını üstlenerek iman eden herkesi Tanrı’yla barıştırdı. Dirilişiyle İsa Mesih, Babası tarafından doğrulandı, ölümün gücünü ve bir zamanlar ölüm üzerinde gücü olan Şeytan’ı yendi ve halkına sonsuz yaşamı verdi; göğe alınışıyla Rab olarak sonsuzlara dek yüceltildi ve O’nunla olmamız için bize yer hazırladı. Kurtuluşun başka hiç kimsede olmadığına inanıyoruz, çünkü göğün altında bizi kurtaracak başka hiçbir isim yoktur. Çünkü Tanrı bu dünyanın hiçe saydıklarını, hor gördüklerini seçti öyle ki, hiç kimse O’nun önünde övünmesin- İsa Mesih bizim için Tanrı’dan gelen bilgelik oldu- yani bizim doğruluğumuz, kutsallığımız ve kurtuluşumuz.