Üçlübİrlİk Tanrısı

Sonsuzluklar boyunca birbirine eşit Üç tanrısal Kişide var olan tek Tanrı’ya inanıyoruz: birbirini bilen, seven ve yücelten Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu tek gerçek ve diri Tanrı, hem sevgisinde hem de kutsallığında ebediyen kusursuzdur. Görünen ve görünmeyen her şeyin Yaratıcısıdır ve bu nedenle bütün yüceliği almaya ve tapınılmaya layıktır. Ölümsüz ve sonsuz olarak, sonu başlangıçtan beri mükemmel bir şekilde ve tamamen bilir, her şeyin varlığını O sürdürür ve her şeye hükmeder, ilahi takdiriyle halkını Kendisi için kurtarmak ve düşmüş yaratılışı Kendi görkemli lütfunun övgüsüne yeniden döndürmek adına sonsuz iyi amaçlarını uygular.