Müjde

Müjdenin, İsa Mesih’in iyi haberi, Tanrı’nın hikmetinin özü olduğuna inanıyoruz. Tanrı’nın kurtarmış oldukları için Tanrı gücü olan, dünya için saçmalık sayılan bu iyi haber Mesih merkezlidir, çarmıh ve diriliş üzerine kurulmaktadır: Mesih duyurulmazsa, müjde duyurulamaz ve eğer Mesih’in ölümü ve dirilişi merkez olmasaydı gerçek Mesih duyurulamazdı (mesaj şudur: ‘‘Mesih günahlarımız için öldü ve dirildi’’). Bu iyi haber Kutsal Kitapsal (ölümü ve dirilişi Kutsal Yazılar’a uygundur), teolojik (Mesih, günahlarımız ve bizi Tanrı’yla barıştırmak için öldü), tarihsel (eğer kurtarış eylemi gerçekleşmeseydi, imanımız değersiz, bizler günah içinde ve herkesten daha çok acınacak halde olurduk), elçisel (bu kurtarış eyleminin tanıkları olan elçilere emanet edilmiş ve onlar tarafından aktarılmıştır) ve yoğun bir şekilde bireyseldir (duyurulup, iman edilip, sıkıca benimsendiği her yerde kişiler bireysel olarak kurtulur).