MÜJDE

İlk olarak kötü haberi verelim: Hepimiz Tanrı’nın kutsal yasasına karşı günah işledik (Romalılar 3:23) ve bu yüzden de O’nun varlığı, gücü ve bereketlerinden sonsuza dek ayrıldık (Titus 3:4-5). Günahımızın bedeli ölüm ve sonsuz olarak Tanrı’dan ayrılmaktır (2.Selanikliler 1:8-9). Müjde günahlı insanlar için Tanrı’nın merhamet dolu sevgisi ve Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih aracılığıyla insanları kurtarmasıdır (Titus 2:11-14 ve Galatyalılar 4:4-7). İsa bakireden doğdu (Matta 1:22-23), O günahsız bir yaşam sürmüş tek insandır (İbraniler 4:14-15) ve bu yüzden Tanrı’nın varlığında yaşamaya da layık olan bir tek O’dur. Yine de bizim günahlarımız için hak etmiş olduğumuz cezayı üstlenerek (1.Petrus 1:18) çarmıh üzerinde ölmeyi seçmiştir (Yuhanna 10:17-18) Üç gün sonra Tanrı O’nu dirilterek günahsız olanların üzerinde ölümün hiçbir gücünün olmadığını göstermiştir (Romalılar 6:9). İsa’nın bizim günahlarımız uğruna ölümü yaşamlarımızı değiştiren Tanrı’nın gücüdür (Romalılar 6:5-14). O’nun yaşamı ve ölümü bizi sonsuza kadar Tanrı ile yaşamak için değerli kılmaktadır (Yuhanna 3:16). Müjde Hıristiyan yaşamın temelidir (1.Korintliler 15:1-2). Bizi kurtarır, bizi korur, ve kiliseyi bir gün Tanrı'nın görkemi ve tüm yaradılışın iyiliği için sonsuza dek birlikte olmak üzere Tanrı ile yeniden birleştirecektir (İbraniler 13:20-21).