Luka (Luke) 8:22-25

"İsa öğrencilerine, "Nerede imanınız?" dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine, "Bu adam kim ki, rüzgara, suya bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor!" dediler." 

Luka 8:25

"He said to them, "Where is your faith?" and they were afraid, and they marveled, saying to one another, "Who then is this, that He commands even winds and water, and they obey Him?

Luke 8:25

Download Service Sheet